2z

Habovka 2007
     -preteky podomácky vyrobených  malotraktorovou v Habovke.

Opekačka svine
     -technologický postup na opekanie prasaťa.
 
Habovka 2009
     -preteky podomácky vyrobených  malotraktorovou v Habovke.
© 2007-2009 2z