2z

Nože sovietskych stachanovcov
    Náučná brožúra o sústružníckych nožoch s TK plátkami, vydaná v roku  1951.
Postupy a zásady obrábania popisované v tejto brožúre sú vcelku platne aj dnes.
Už vtedy poznali tvrdo kov (tvrdý kov) a elektroerozívne obrábanie.
© 2007 2z